Giuria Tuscany Photo Award

Gran Prix dei Gigli:

 • Giuseppe Bernini, EFIAP/p (Italy)
 • Simone Boddi, AFI, EFIAP/P, PPSA, GPU CR4 VIP3 (Italy)
 • Pietro Bugli, AFI, EFIAP/d2 (Italy)
 •  

Gran Prix dei Girasoli:

 • Emiro Albiani, AFI, AFIAP (Italy)
 • Sandra Lumini, AFIAP (Italy)
 • Azelio Magini, AFIAP, MFA, BF4*, MFO (Italy)
 •  

Gran Prix dei Papaveri:

 • Mauro Agnesoni, AFI, AFIAP, BFA, CR2/VIP1 (Italy)

 • Giancarlo Cerri, AFI, EFIAP (Italy)

 • Maria Cristina Germani, BFI (Italy)

Gran Prix delle Rose:

 • Mauro Carli, EFIAF, EFIAP/s (Italy)

 • Martina Meoli, EFIAP (Italy)

 • Paolo Mugnai, EFIAP/d1 (Italy)

President of the Jury:
Sabina Broetto
AFI, EFIAP
(President of Photo Contest Club)

Executive Chairman:
Silvano Monchi
AFI, EFI, EFIAP/p, HonEFIAP, AISF, EPSA
(Via della Vetreria 37, Figline Valdarno, Italy, silvano.monchi@gmail.com, +393355746028)